Jozef Mihál

Zo životopisu Jozefa Mihála

Dňa 18.03.1965 sa v Bratislave narodil súčasný minister práce, sociálnych vecí a rodiny, podpredseda vlády SR, člen Republikovej rady SR, Jozef Mihál.

Študoval na bratislavskom gymnáziu, odkiaľ vo svojom vzdelávaní pokračoval na Matematicko- Fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského, kde v roku 1988 dosiahol titul RNDr. Jozef Mihál má za sebou bohaté pracovné skúsenosti. Pôvodne začínal ako analytik pre personalistické a mzdové podsystémy, ako spoločník v spoločnosti AURUS s.r.o. zameranú na činnosť v oblasti informačných systémov. Od roku 2005 pracoval na Ministerstve zdravotníctva SR a podieľal sa na príprave reformy zákona o zdravotnom poistení a systému o ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie. Rovnako sa venoval poradenskej činnosti pre oblasť daní, odvodov a mzdového účtovníctva. Od roku 2003 až po súčasnosť vykonáva ako špecialista na otázky pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a daní publicistickú i lektorskú činnosť. Prostredníctvom svojej spoločnosti RELIA, s.r.o. poskytuje podnikové a ekonomické poradenstvo.

V politike vystupuje ako člen a háji záujmy politickej strany Sloboda a Solidarita, rovnako plní úlohy vedúceho Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Založenie firmy | Založenie a.s. | Ready-made spoločnosti | Spoločenská zmluva